Personalització

  • Per personalitzar la CÀTix cal tenir en compte que només utilitza un kernel i un fitxer comprimit anomenat catix-1.7-586.ic o catix-1.7-amd64.ic. Per personalitzar la CÀTix només ens caldrà copiar el contingut daquest fitxer comprimit en una partició o directori, fer les modificacions i tornar-lo a comprimir amb la utilitat mksquashfs que trobareu dins de la CÀTix
  • Per copiar-lo podem fer-ho fent un cp -a /catix /directoricatix o bé unsquashfs catix-1.7-586.ic
  • Per comprimir-lo mksquashfs /directoricatix catix-1.7-586.ic -e fitxer.exclos directori.exclos
  • Podeu afegir fitxers a un fitxer ja comprimit. Si el nom ja existeix hi afegirà un índex.
  • Podeu trobar més informació sobre squashfs a http://squashfs.sourceforge.net.
  • Cal tenir en compte que es tracta duna metadistribució de la Debian i per tant cal utilitzar les eines de la Debian, com apt-get apt-cache dselect dpkg. Podeu trobar més informació a la web del projecte Debian: http://www.debian.org/
  • També podem utilitzar un fitxer catix.sh situat en el directori arrel del CD-ROM o DVD si no volem tocar el fitxer catix-1.7-586.ic o catix-1.7-amd64.ic i sols ens calen petites modificacions.