Notes sobre la versió de la CÀTix 1.7

Shan fet nous programes dinstal·lació i configuració de la CÀTix en C++. La imatge comprimida utilitza squashfs xz que permet un 30% més de compressió. La CÀTix 1.7 és la segona versió amb el KDE 4 de la CÀTix, una versió molt estable i potent del KDE, la 4.7.4. Sha canviat total per normal i parcial per especial en els tipus dinstal·lació ja que normal i especial descriuen millor els dos tipus dinstal·lació. Per defecte shan activat els efectes descriptori, si teniu una tarja gràfica antiga i es queda la pantalla en negre i només es veu el cursor, premeu ALT+MAJ+F12 per desactivar els efectes descriptori i veureu la pantalla. Shan corregit els errors detectats i sha tornat a millorar molt el programa dengegada de la CÀTix, sobretot en la detecció de maquinari que utilitza bàsicament el mateix kernel i ludev, i en lengegada des de imatges ISO i des de la xarxa.

Els programes estan actualitzats a les últimes versions disponibles al repositori de Debian. De nou a la CÀTix 1.7 shan reescrit tots els programes específics de la CÀTix que han millorat molt. Per exemple lengegada és més ràpida, la configuració de la targeta gràfica permet girar, canviar la resolució i enmirallar en qualsevol moment. La detecció de la targeta gràfica ara la fa el servidor X i també la detecció de la pantalla (i ho fa molt millor que jo a la versió 1.4 de la CÀTix). Ara sutilitza el KMS (kernel Mode Setting) per targetes gràfiques Intel, ATI i Nvidia(nouveau). També sha millorat la configuració de targetes de xarxa sense fils i moltes coses més. Podeu donar un cop dull al programa dinstal·lació que permet utilitzar el gestor darrencada del windows XP, o el programa de configuració de la CÀTix que també ha millorat molt..

Altres característiques són lús de lUnicode, el Xorg 7.6 amb laiglx, el squashfs 4.2, el aufs en substitució del unionfs, el ntfs-3g que permet escriure en partions ntfs, la opció xarxa que permet engegar des de la xarxa, la millora en detecció de dispositius de memòria USB a lengegada per poder-los utilitzar per instal·lar la CÀTix, la nova opció instal que substitueix i millora lantiga opció adiscdur per fer un desplegament ràpid de la CÀTix en molts ordinadors i amb suport del sistema de fitxers ntfs, la configuració i detecció de xarxes sense fils. També hi ha el Koffice 2.3.2 amb fitxers OpenDocument i lOpenOffice 3.4.5, i sobretot liceweasel (firefox) 9.0.1 que permet veure vídeos ogg theora i webm sense plugins i és molt més ràpid..

Es poden activar/desactivar els efectes descriptoris amb les tecles ALT+MAJ+F12. Cal tenir en compte que els escriptoris 3D són el futur i estaran disponibles plenament amb la CÀTix 2.0, el KDE 4 i les properes versions de Gnome. Cal tenir una targeta amb suport 3D perquè funcioni aquesta característica, per exemple les targetes Intel funcionen, també en les ATI i Nvidia(nouveu). En el cas de targetes gràfiques Nvidia i ATI es pot utilitzar també un controlador privatiu, que no està instal·lat per defecte a la CÀTix per ser privatiu. Aquesta versió de la CÀTix és una altre versió molt evolucionada respecte de les CÀTix anteriors. Shan fet millores molt importants que permeten detectar molt més maquinari i aprofundir en característiques que en la versió anterior no estaven completament desenvolupades. El programari sha actualitzat a les últimes versions disponibles als servidors de la Debian. Sha millorat lengegada en màquines amb discs durs serial ata i sas (Serial Attached SCSI) . Ara detecta correctament aquests discos. Sha provat en moltes màquines i no ha donat problemes. Si no us funciona la CÀTix envieu un correu amb les característiques de lordinador per mirar de solucionar el problema.

La CÀTix 1.7 té 10 veus catalanes, això vol dir que es pot escollir entre deu veus dalta qualitat, cinc masculines i cinc femenines, per a la síntesi de veu. Si escolliu en el konqueror un text i seleccioneu la opció Sintetitza el text del menú Eines sentireu el text amb la veu escollida. També està disponible en el Kword en les opcions daccessibilitat, que permeten a persones amb deficiències visuals utilitzar lordinador en la seva pròpia llengua.

Aquesta versió és per a novells i per a iniciats al Linux i al programari lliure. Pels primers es pot utilitzar la memòria USB o el DVD per tenir un Linux sense haver dinstal·lar res, permeten provar els programes sense haver de perdre temps instal·lant i sense haver de patir per fer malbé res provant coses, ja que la imatge comprimida no es pot modificar. Pels segons es pot instal·lar fàcilment al disc dur o altres dispositius, permeten lactualització a través dels repositoris de paquets de la Debian, així es poden tenir més programes o actualitzar els ja existents. Aquesta versió és molt millor que les versions anteriors, per tant aconsellem migrar, ja que a partir dara ja no es milloraran les versions anteriors.

La versió 1.7 és més Debian. Això vol dir que a part del kernel 3.1.1, lautoconfiguració amb el Cautcatix 1.7 molt millorat i simplificat i els programes dinstal·lació i configuració, la resta són els que tindreu si feu una instal·lació de la Debian. Lobjectiu és ser el més fidel a una Debian normal. En quan a programes, tenim el KDE 4.7.4, el Gnome 3.2.1, el gcc 4.6.2 el busybox 1.19.3, el quanta 3.5.9, . No hi ha tots els programes que hi havia a les versions anteriors, però nhi ha molts de nous. Sha millorat la selecció dels programes, posant en una única imatge comprimida els escriptoris KDE i Gnome. A més no cal instal·lar-lo, es pot engegar un ordinador directament amb la memòria USB o el DVD i gaudir del vostre entorn preferit.

Aquesta documentació només és una petita mostra de la pila dinformació que podeu trobar sobre la CÀTix, el Linux, els entorns KDE i Gnome i altres programes. Us recomanem els enllaços a Internet. És aconsellable que llegiu la informació continguda en aquestes pàgines, sobretot lindex i els primers passos, que us permetran entrar fàcilment al món del programari lliure. Tingueu en compte que els programes més importants estan a la pestanya preferits del menu kickoff. No cal aprendre tots els programes el primer dia, ja que hi ha milers de programes. Aneu descobrint els programes segons els aneu necessitant. Els nous programes dinstal·lació i configuració milloren molt la facilitat dús de la CÀTix.

Novetats de la versió 1.7:

 • Nous programes kinstalcatix i konfiguracatix desenvolupats en C++.
 • KDE 4.7.4, segona CÀTix amb el KDE 4.
 • Imatge comprimida amb squashfs xz que permet un 30% més de compressió.
 • Suport del sistema de fitxer ext4 amb el kernel 3.1.1 i el grub 2.
 • Substitució de unionfs per aufs que millora molt lestavilitat de la CÀTix i permet exportar via NFS els directoris aufs, i que per suposat permet tenir una capa per sobre del sistema de fitxers de només lectura del DVD a on es poden escriure fitxers a qualsevol directori. Això permet poder instal·lar programes i modificar el que es vulgui fins i tot engegant utilitzant una imatge comprimida.
 • Utilització de X.org 7.6 que proporciona millores importants en el suport de les targetes gràfiques i en el rendiment del servidor gràfic. Libreria Mesa 7.11.2 pel suport OpenGL. La propera versió 2.0 de la CÀTix necessitarà targetes gràfiques que suportin OpenGL 2.0 com a mínim. Per defecte shan activat els efectes descriptori, si teniu una tarja gràfica antiga i es queda la pantalla en negre i només es veu el cursor, premeu ALT+MAJ+F12 per desactivar els efectes descriptori i veureu la pantalla.
 • Utilització del DRM i Kernel Mode Setting (KMS) en targetes Intel, ATI i Nvidia(nouveau).
 • Utilització del compilador gcc 4.6.2 que fa que els programes sexecutin més depressa.
 • Cautcatix 1.7. Configuració AUTomàtica molt millorada.
 • Detecció del programari des del primer moment. Sutilitzen les característiques del kernel 3.1 per detectar el maquinari.
 • Kernel 3.1.1 preemptiu, amb aufs incorporat. Totes les característiques implementades en mòduls.
 • Engegada gràfica utilitzant plymouth, que és molt configurable i que permet evitar tenir el fons negre.

En la CÀTix hi ha programes en anglès i castellà, perquè encara no han estat traduïts. De totes maneres la majoria de programes dutilització més freqüent estan traduïts al català.

Entre les principals característiques de la CÀTix hi ha lús dun kernel 3.1.1 amb kernel preemptiu. També lús de linitramfs el fa punter. Sha de destacar la configuració de dispositius a través dudev (dispositius en espai dusuari) amb el devtmpfs en el initramfs. També cal destacar els programes KDE 4.7.4, LibreOffice 3.4.4, Iceweasel 9.0.1 (Firefox), Gimp 2.6.7, Blender 2.6.11, Evolution 3.2.2, Quanta+ 3.5.9, Kdevelop 4.2.3,

Finalment hem decidit no fer versions en CDROM per estalviar-nos els problemes despai. És molt difícil encaixar tots els programes en només 700 MB. Com que la tendència és justament tenir cada cop més espai sha decidit prescindir dels CD-ROM. De totes maneres pels ordinadors antics hi ha dues possibilitats, utilitzar la CÀTix 1.1 o millor encara, baixar-se la ISO de la CÀTix 1.7 i la imatge reduïda de només 15 MB que podem gravar en un CD-ROM. Per engegar lordinador només ens caldrà utilitzar el CD-ROM amb la imatge reduïda que utilitzarà directament la imatge ISO que posarem a larrel de qualsevol partició de qualsevol disc dur de lordinador o en una memòria USB. També podem utilitzar el gestor darrencada del windows com sexplica a les preguntes més freqüents. La CÀTix 1.7 té dues versions: per màquines de 32 bits 586 o superiors i per màquines de 64 bits. La versió de 32 bits també funciona en màquines de 64 bits. Es preveu que la versió 2.0 de la CÀTix només estigui disponible en 64 bits. Aquesta versió està prevista pel 2014, encara que entremig pot sortir la 1.8 i la 1.9. També es preveu per la versió 2.0 de la CÀTix no fer la imatge iso i fer només la imatge comprimida. Suposem que daquí a dos anys podrem donar els CDROMS i els DVD per obsolets.

Un altre possibilitat molt interessant de la CÀTix 1.7 és poder engegar lordinador utilitzant una memòria USB. Malauradament no tots els ordinadors ho soporten, per exemple els ordinadors vells. També es pot engegar utilitzant un servidor, característica que sha avançat a les previsions inicials de tenir-ho a la verió 2.0 de la CÀTix.

Una de les característiques més importants és la possibilitat de copiar el fitxer de la imatge comprimida de la CÀTix, catix-1.7-586.ic per ordinadors de 32 bits o superiors i catix-1.7-amd64.ic per màquines de 64 bits, al directori arrel de qualsevol partició de qualsevol disc dur per no haver dutilitzar el DVD que és molt més lent. Per fer-ho es pot fer de tres maneres. Des del programa dinstal·lació de la CÀTix que trobareu en el menú CÀTix, des de lopció dengegada instal, o bé copiant-lo amb el sistema operatiu que controla lesmentada partició. A la versió 1.7 també es pot utilitzar directament la imatge ISO.