Instal·lació

Hem dinstal·lar la CÀTix?

No. La CÀTix pot funcionar directament des de la memòria USB o des del DVD sense haver-se dinstal·lar. I també des de xarxa i disc dur. De totes maneres, si volem instal·lar-la també podem fer-ho.

Com podem instal·lar la CÀTix al disc dur?

Per instal·lar la CÀTix utilitzem lopció Instal·la la CÀTix del menú CÀTix. Hi ha dos tipus dinstal·lació: la normal i lespecial. Cadascuna està pensada per tenir unes determinades característiques. A continuació veurem en detall cada tipus dinstal·lació:

  • Normal: Copia tots els fitxers descomprimits en una partició, directori o fitxer per tenir una instal·lació normal de la CÀTix. Es necessiten 10 GB despai lliure. Ens permet obtenir una distribució completa de Linux instal·lada, que es comporta com una Debian. Es poden desar configuracions i fitxers personals. Es poden afegir programes, actualitzar-los i treuren utilitzant els programes que trobareu en el Programa de Configuració de la CÀTix del menú CÀTix, a la pestanya Programes. És la opció recomanada si teniu espai disponible i voleu el màxim de prestacions.
  • Especial: Utilitza una imatge comprimida o iso i opcionalment una capa per sobre a on shi pot escriure i no es perd en aturar lordinador. Aquesta capa permanent es pot posar en una partició, directori o fitxer. Es necessiten a partir d1 GB despai lliure per aquesta capa permanent, en el cas de no crear-la utilitzarà la memòria de lordinador i es perderan tots els canvis en aturar lordinador. Gràcies a lus del aufs sha simplificat molt aquest tipus dinstal·lació. Podem escollir si volem copiar la imatge comprimida o iso per no haver de fer servir la memòria USB o el DVD i obtenir un gran increment de velocitat ja que el disc dur és molt més ràpid. Podem utilitzar el programa dinstal·lació de la CÀTix per copiar la imatge comprimida, en aquest cas copia la imatge comprimida a larrel de la partició escollida, o podem fer-ho manualment copiant el fitxer de la imatge comprimida o iso. Es necessiten 2,7 GB despai lliure. Aquest tipus dinstal·lació és molt útil per augmentar considerablement la velocitat de la CÀTix quan no es volen desar fitxers o instal·lar programes. Recomanat en llocs on no es vol que lusuari pugui modificar configuracions o desar fitxers, com per exemple escoles. És la forma més senzilla de tenir completament congelades les màquines.

Hi ha tres possibles destins: partició, directori i fitxer que escollirem en funció del que hi hagi disponible. Si tenim una partició disponible per la CÀTix escollirem partició i la CÀTix sinstal·larà a larrel o directori superior de la partició escollida. Si tenim una partició amb una altre distribució Linux ja instal·lada podem escollir directori com a destí de la instal·lació per tenir la CÀTix instal·lada en el directori /catix-1.7-586-in o /catix-1.7-586-ip si és de 32 bits i /catix-1.7-amd64-in o /catix-1.7-amd64-ip si és de 64 bits, que crearà el programa dinstal·lació, sense perjudicar la distribució ja instal·lada. Finalment si no tenim particions disponibles ni espai en alguna partició compatible Linux tenim una darrera opció que és fer la instal·lació en un fitxer, opció que utilitzarem en particions formatades amb sistemes que no suportin els permisos de fitxers de Linux, com per exemple les particions de tipus ntfs. Si escollim fitxer, ens crearà un fitxer i a dins ens crearà tota lestructura de directoris; per tant, podem fer-ho en qualsevol tipus de partició.

Un cop escollit el tipus dinstal·lació ens mostrarà les particions en què hi ha prou espai per fer la instal·lació. En canviar les opcions dinstal·lació es desactiven les particions en que no es pot fer la instal·lació i queden actives només les particions en que es pot fer la instal·lació seleccionada. També podem actualitzar la llista de particions en el cas que hàgim modificat les particions.

Alternativament podem fer una instal·lació normal o especial amb lopció dengegada instal que està pensada per administradors i que permet fer un desplegament ràpid en molts ordinadors i que fins i tot permet fer instal·lacions automàtiques des de la xarxa. També podem copiar-la directament utilitzant el sistema operatiu que pugui accedir a la partició copiant el fitxer catix-1.7-586.ic catix-1.7-amd64.ic que trobarem a la memòria USB o al DVD de la CÀTix, o el fitxer iso que ens baixem dInternet.

Si volem engegar des del disc dur sense haver de fer servir la memòria USB o el DVD com a carregador dengegada (boot loader), hem descollir la opció dinstal·la el gestor darrencada grub. També es pot utilitzar el gestor darrencada del windows. Podeu trobar més informació de com utilitzar el gestor darrencada del windows a la web de la CÀTix on trobareu pas a pas com es fa en un Vista o 7, o en un XP o 2000.

Si ja hi ha directoris com els que crea la instal·lació, ens demana si volem reanomenar els directoris antics per poder continuar amb la instal·lació normal. En aquest cas només caldrà retornar els noms originals a aquests directoris antics per tornar a la situació anterior. També podem copiar els fitxers que ens interessa dels directoris antics als actuals.