Autor: Cati

Com funciona lengegada de la CÀTix

Notícies
En ordinadors sense la CÀTix instal·lada Per engegar la CÀTix en un ordinador que no té la CÀTix instal·lada podem fer-ho des de la memòria USB o des del DVD. Per fer-ho posem primer la memòria USB amb la CÀTix instal·lada o el DVD de la CÀTix a lordinador i després lengeguem. Segons lordinador que tinguem podem prémer la tecla ESC, la tecla F11 o la F2 per accedir al menú per escollir el dispositiu darrencada (podeu trobar la informació de la tecla per accedir al menú dels dispositius darrencada en el manual del vostre ordinador). Si lordinador és antic i no té aquest menú ens caldrà configurar la BIOS perquè sengegui primer des de la memòria USB o des del DVD. Els ordinadors més antics no poden engegar des de la memòria USB. Per accedir a la BIOS premem la tecla Supr o F1 o altres segon

Notes sobre la versió de la CÀTix 1.7

Notícies
Shan fet nous programes dinstal·lació i configuració de la CÀTix en C++. La imatge comprimida utilitza squashfs xz que permet un 30% més de compressió. La CÀTix 1.7 és la segona versió amb el KDE 4 de la CÀTix, una versió molt estable i potent del KDE, la 4.7.4. Sha canviat total per normal i parcial per especial en els tipus dinstal·lació ja que normal i especial descriuen millor els dos tipus dinstal·lació. Per defecte shan activat els efectes descriptori, si teniu una tarja gràfica antiga i es queda la pantalla en negre i només es veu el cursor, premeu ALT+MAJ+F12 per desactivar els efectes descriptori i veureu la pantalla. Shan corregit els errors detectats i sha tornat a millorar molt el programa dengegada de la CÀTix, sobretot en la detecció de maquinari que utilitza bàsicament el ma

Personalització

Notícies
Per personalitzar la CÀTix cal tenir en compte que només utilitza un kernel i un fitxer comprimit anomenat catix-1.7-586.ic o catix-1.7-amd64.ic. Per personalitzar la CÀTix només ens caldrà copiar el contingut daquest fitxer comprimit en una partició o directori, fer les modificacions i tornar-lo a comprimir amb la utilitat mksquashfs que trobareu dins de la CÀTix Per copiar-lo podem fer-ho fent un cp -a /catix /directoricatix o bé unsquashfs catix-1.7-586.ic Per comprimir-lo mksquashfs /directoricatix catix-1.7-586.ic -e fitxer.exclos directori.exclos Podeu afegir fitxers a un fitxer ja comprimit. Si el nom ja existeix hi afegirà un índex. Podeu trobar més informació sobre squashfs a http://squashfs.sourceforge.net. Cal tenir en compte que es tracta duna metadistribució

Agraïments

Notícies
Sens dubte la CÀTix és el resultat de dotze anys de treball il·lusionat amb sistemes Linux, un sistema operatiu extremadament potent i flexible, i per tant el primer agraïment és per a tots els desenvolupadors de la comunitat de programari lliure: sense ells la CÀTix simplement no existiria. També vull donar les gràcies a Klaus Knopper per haver-me facilitat una còpia de la Knoppix 3.4 abans de treure-la oficialment. En un dels correus que ens vam intercanviar li preguntava si ja era la versió final de la Knoppix 3.4 i em va contestar que si la Terra deixava de donar voltes, sí que ho seria. Gràcies també per les teves reflexions. Actualment la CÀTix és molt diferent de la Knoppix, possiblement no tenen res a veure, però els inicis són els inicis. I sens dubte va ser la Knoppix que em v

Primeres passes amb la CÀTix

Notícies
Pels usuaris novells cal tenir en compte que no cal instal·lar la CÀTix per poder-ne disfrutar plenament. Per tant el més fàcil és engegar lordinador amb la memòria USB o el DVD de la CÀTix posat. Si convé podeu engegar lordinador, posar el DVD, aturar-lo i tornar-lo a engegar amb el DVD posat. En els ordinadors moderns podem accedir al menú de dispositius dengegada per escollir el dispositiu des del que volem engegar lordinador prement la tecla ESC, F8, F9, F11, F2 o altres (consulteu el manual de lordinador). Si no tenim aquest menú hem dutilitzar la BIOS. Normalment els ordinadors engeguen primer des del DVD, però si no sengega la CÀTix i sinicia des del disc dur directament, podeu canviar lordre dengegada tal com sexplica a preguntes més freqüents. Els programes més important

Instal·lar la CÀTix en una memòria USB o Pendrive pas a pas gràficament

manual
Aquesta és una guia gràfica dinstal·lació de la CÀTix en una memòria USB o Pendrive. Com podreu veure és molt fàcil fer-ho i aquest guia ho demostra. Lúnic problema és que pocs ordinadors permeten arrencar des de memòries USB i per tant el primer que hem de fer és verificar que el nostre sí que ho permet. Per fer-ho entrem a la BIOS i mirem si podem seleccionar en lordre de dispositius darrencada la memòria USB. En una memòria USB la millor opció és instal·lar una imatge comprimida, ja que estalvia espai i a més en ser només lectura allarga la vida de la memòria. Per això hem escollit aquesta opció. Evidentment també funciona una instal·lació total o qualsevol altre si tenim prou espai a la memòria USB. Com que la imatge comprimida de la CÀTix 1.3 ocupa 1.6 GB ens cal una memòria de com a

Opcions dengegada de la CÀTix

Notícies
Les opcions dengegada ens permeten personalitzar la manera en què la CÀTix arrencarà: buscant la imatge comprimida, catix-1.7-586.ic o catix-1.7-amd64.ic, o la imatge iso, catix-1.7-586.iso o catix-1.7-amd64.iso, en un dispositiu o en un altre, activant o desactivant opcions de maquinari i moltes coses més. Quan la CÀTix arrenca ens mostra un menú amb les configuracions disponibles ordenades en diferents submenus. Al menú principal tenim la configuració per defecte, la del gnome i la del kde. Tenim un submenú daltres configuracions i finalment un menú de configuracions especials. Si no seleccionem res, sengegarà automàticament la configuració per defecte, amb les opcions per defecte, passats uns segons. Per escollir una configuració determinada ens movem pel menú amb les fletxes del cur

Consideracions de seguretat per a la CÀTix

Notícies
Per facilitar lus del KDE sha decidit posar contrasenyes als usuaris, encara que això no significa cap millora en seguretat, ja que hem de dir les contrasenyes per poder utilitzar la C?Tix. Els usuaris catix i root tal com estan definits a la imatge comprimida tenen consigna: catix. ?bviament, si es fa una insta·lació normal o especial permanent es poden crear altres usuaris i canviar les consignes a tots els usuaris, incloent els usuaris catix i root. Lògicament, desaconsellem completament donar confiança a m?quines engegades amb la C?Tix, ja que lusuari root té una consigna coneguda per tothom. També recomanem no deixar engegar la C?Tix en m?quines que tinguin informació important. ?s evident que la C?Tix és una bona eina de recuperació de sistemes, però per altra banda també pot ser-ho

Consells i trucs

manual
Consells i trucs Consells per utilitzar la Càtix Aquesta informació és obsoleta, esperem actualitzar-la aviat CATix 1.3 En aquesta secció anirem explicant el funcionament de la CÀTix 1.3, com fer les coses més interessants i alguns trucs per treure tot el suc a aquesta nova versió de la CÀTix. Engegada de la CÀTix Per començar veurem una característica molt interessant de la CÀTix 1.3. Quan ens baixem la imatge iso des dInternet podem evidentment gravar-la en un DVD, però també podem utilitzar-la per arrencar des del disc dur, des de lUSB i fins i tot podem instal·lar un servidor que ens permeti fer lengegada remota de la CÀTix. No tenim versions diferents, la mateixa versió de la CÀTix serveix per tot. Només els procediments són una mica diferents. La CÀTix pot engegar-se des de:

Llicència

Notícies
Tots els programes fets per Antoni Mirabete i Terés estan sota la llicència GPL 3.0 Tota la documentació feta per Antoni Mirabete i Terés està sota llicència GFDL 1.2 Els altres programes tenen la llicència que podeu trobar en la seva documentació Llicència GPL 3.0 Llicència GPL 3.0 Català no oficial Llicència GFDL 1.2 Llicència GFDL 1.2 Català no oficial